Investigations

En Sağlıklı Tetkkik sonuçlarını zamanında alabilirsiniz.

MANYETİK REZONANS (MR):
Spesifik:
3 boyutlu fonksiyonel (3B fMRG)
spektroskopi tek voksel (MRS)
spektroskopi multi voksel (MRS)
beyin perfüzyon
beyin difüzyon
bos akımı
enteroklizis
tüm vücut (metastaz tarama)
üretrografi
multivoxel prostat spektroskopisi (MRS)
meme
kardiyak morfolojik
kardiyak fonksiyon
kardiyak perfüzyon
kolanjiopankreatografi (MRCP)
ürografi
Rutin:
beyin
boyun
nazofarinks
larinks
kulak
diz
dirsek
omuz
ayak
ayak bileği
el
el bileği
hipofiz
orbita
temporomandibular eklem
servikal
torakal
lomber
sakral

akciğer - mediasten
alt abdomen
üst abdomen
tüm abdomen
prostat
ekstremite
artrografi
myelografi
anjiografi (MRA)
3 boyutlu görüntüleme
beyin anjio
boyun anjio
torakal aort anjio
abdominal aort anjio
periferik anjio
aortopopliteal anjio
renal anjio
dinamik

64 KESİT BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ (BT):
koroner anjiografi
beyin
orbita
temporal kemik
hipofiz
nazofarinks
boyun
paranazal sinüs
dental
temporomandibular eklem
toraks
yüksek rezolüsyonlu akciğer (HRCT)
üst abdomen
alt abdomen
tüm abdomen
dinamik
ekstremite
vertebra
intervertebral disk
3 boyutlu görüntüleme
biyopsi
beyin anjio
boyun anjio
abdominal aort anjio
torakal aort anjio
renal anjio
çöliak anjio
periferik anjio
aortopopliteal anjio
maxillofasyal
sanal bronkoskopi
sanal endoskopi
sanal kolonoskopi
ürografi
tüm vücut
ULTRASONOGRAFİ (US):
üst batın
alt batın
tüm batın
karaciğer ve safra yolları
transvajinal follikülometri
renal
üriner
pelvik
transrektal
tiroid
transvajinal
parotid
kalça
biyopsi
spinal
omuz - diz - el - ayak
yumuşak doku
boyun
kranial (transfontanel)
orbita
perineal
skrotal
obstetrik
meme ve aksiller

RENKLİ DOPPLER:
abdominal aort
hepatik
renal
pelvik (arter + ven)
penil
meme
tiroid
skrotal
obstetrik
alt ekstremite arteryel
alt ekstremite venöz
üst ekstremite arteryel
üst ekstremite venöz
karotis
vertebral
transrektal
transvajinal
transkranial
portal ven
orbita
vena kava
DİJİTAL PANORAMİK RÖNTGEN


Standart Panoramik

Ortogonal Panoramik
Bitewing Panoramik
Çocuk Panoramik
Temporomandibular Eklem
Paranazal Sinüs PA
Paranazal Sinüs Lateral
KEMİK DANSİTOMETRİ (KMD):
femur
lomber
tüm vücut
antalya web tasarım