64 Kesit Bilgisayarlı Tomografi

Günümüzde dünyanın en ileri görüntüleme sistemleri tanı ünitelerini, kalp krizi geçirme riskini ve koroner (kalp) damarlarındaki kireç birikimini gösteren “Koroner Kalsyum Skorlama”tetkikini, koroner damarların durumunu, by-pass greftleri, stentleri saniyeler içerisinde çok kesitli Bilgisayarlı Tomografi cihazı ve üstün bilgi birikimi ile birlikte sunuyoruz.

Geçmişte koroner (kalp) damarlarındaki plakların derecesini ya da hastalığın ekarte edilebilmesi için tanısal amaçlı kateter uygulaması gerekirdi. 2005 yılında çok kesitle bilgisayarlı Tomografinin modern tıbbın hizmetine girmesiyle koroner damarlardaki yağlı ya da kalsifiye plakların katetersiz 5-10 saniye gibi bir zamanda görüntüleme şansını tanımaktadır.

BT anjiografi non-invaziv (katetersiz) bir uygulama olması, kalp damarlarında biriken kalsifiye ya da yumuşak plakların karekterize edilmesi, stenoz analizi, kalbin ve büyük damarların değerlendirilmesi, kalbin fonksiyonel analizi tek nefeste, tetkik sonrası hastanede yatmaya gerek kalmaksızın yüksek bir doğruluk oranında ayrıntılı değerlendirilebilmektedir.

Merkezimizde çok kesitli (64 Kesit Philips Marka ) Bilgisayarlı Tomografi ile koroner anjiografi yüzeyel damardan kontrast madde verilerek katetersiz yapılan bir tetkiktir. Yüksek bir doğruluk oranıyla klasik anjiografinin yerini almakta, gereksiz invaziv anjiografik uygulamalardan kaçınılmayı sağlamaktadır.
Koroner Kalsyum Skorlama: kalp damarlarında oluşan ateroskleroz plakları damarların daralmasına, kalbin beslenmesinin bozulmasına ve kalp krizine yol açabilir.

Bu plakların üzerine belli oranlarda kalsyum (kireç) birikir. Biriken plak ve kireç miktarı kalp damar hastalığının derecesi ile orantılıdır. Ölçülen kireç miktarı 100 ün üzerinde olan kişiler koroner arter hastalığı açısından orta ve yüksek derecede risk taşımaktadır.

Klasik anjiografiye göre üstünlükleri: klasik anjiografide kasık atardamarında kateterle girişimsel işlem yapılır. BT anjiografide ise sadece kol yüzeyel damardan işlem yapılır. İşlem kansız ve ağrısızdır.

Kimler koroner anjiografi yaptırmalıdır:

 • Yüksek risk gurubunda olanlar.
 • Ailesinde kalp hastalığı olanlar.
 • Hipertansiyonu bulunanlar.
 • Diabeti olanlar.
 • Sigara kullananlar.
 • Kolesterolü yüksek olanlar.
 • Atipik göğüs ağrısı olanlar.


Aortik anevrizma, pulmoner emboli, koroner arter hastalığı ayırıcı tanısında aynı incelemede değerlendirilebilir.

 • Stent kontrolü.
 • By-pass öncesi damar anatomisinin görüntülenmesi.
 • By-pas sonrası kontrol.
 • Enfarktüs sonrası tedavinin takibi

antalya web tasarım