Renkli Doppler Ultrasonografi

Yüksek frekanslı ses dalgaları kullanılarak organ ve dokuların
ayrıntılı kesitsel görüntülerini sağlar. Merkezimizde son teknolojik ürünü, yüksek rezolüsyonlu Siemens elegra cihazı bulunmakta olup tüm ultrasonografik incelemeler yapılabilmektedir.

Ayrıca damarlar içerisinden geçen kan akımı renkli Doppler ultrasonografi ile ayrıntılı değerlendirilebilmektedir.
Karotis ve vertebral arter Doppler, üst-alt ekstremite arteriel ve venöz Doppler, obstetrik Doppler, hepatik, renal arteriel Doppler tüm ultrasonografik incelemeler ile birlikte konusunda deneyimli hekimler tarafından yapılmaktadır. Tetkike gelirken, abdominal incelemelerinde en az 6 saatlik açlık gerekmektedir. Mesane incelemeler için ise idrara sıkışık olunması gerekmektedir.
Doppler genel anlamda ultrason altında incelenen damar yatağının kan akımını ve normaldışı bir dirençle karşı karşıya olup olmadığını belirleyen bir testtir. Kalbin atım ve dolum fazında incelenen damar yatağındaki basınçlar karşılaştırarak direnç belirlenir.

Hangi durumlarda uygulanır?
Umbilikal arterdeki akım ölçümlerinin patolojik çıkması ya da anormal dalga şekillerinin gözlenmesi bebekte ölçüm esnasında fetal distres varlığına işaret edebileceği gibi bebekte gebeliğin ilerleyen dönemlerinde gelişme geriliği (IUGG) ya da fetal distres gelişme riskinin arttığına işaret edebilir.
Ayrıca incelemedeki çeşitli patolojiler bebekteki bir kromozom anomalisi varlığı konusunda şüphe uyandırabilir. Uterin arter dopplerinde direnç artışı ya da dalga görünümünde anormallik (çentiklenme) ise anne adayında gebeliğin ileri dönemlerinde preeklampsi gelişeceğini gösterebilir.
Bu haliyle umbilikal ve uterin arter doppler incelemeleri en sık preeklampsili ve kronik hipertansiyonlu gebelerin izlenmesinde kullanılır.
Ayrıca kontrolsüz diabetli gebelerde, polihidramnioslu (bebeğin sıvısının artması) ya da oligohidramnioslu (bebeğin sıvısının azalması) gebelerde, fetuslardan birinde gelişim kusuru olan çoğul gebeliklerde yaklaşım biçimini oluşturmakta yardımcı bir yöntem olarak kullanılabilir.

antalya web tasarım