KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ, SAKLANMASI, KORUNMASI HAKKKINDA MÜŞTERİ AÇIK RIZA METNİ

GÜNEY EMAR TIBBİ GÖRÜNTÜLEME MERKEZİ

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ, SAKLANMASI, KORUNMASI HAKKKINDA MÜŞTERİ AÇIK RIZA METNİ

Değerli Güney Emar Tıbbi Görüntüleme Merkezi Ziyaretçisi;

Güney Emar (“Güney Tıbbi Görüntüleme Merkezi İnşaat Hayvancılık Tarım San. Ve Tic.Ltd.Şti.” veya “Şirket” olarak anılacak) olarak; veri sorumlusu sıfatıyla, 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) ve ilgili mevzuat kapsamında istisnaya tabi olan hâllerin haricinde, hastanemizden hizmet alan gerçek kişilerin (“Ziyaretçi” olarak anılacaktır) kişisel verilerinin işlenmesi kapsamında aşağıdaki hususlara ilişkin sizlerin açık rızanızı talep ediyoruz;

 1. Kaydedileceğini, depolanacağını, muhafaza edileceğini, yeniden düzenleneceğini, Kanun'da düzenlendiği üzere bu kişisel verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurumları ile kuruluşları işlenmesi ile paylaşılacağını ve Kanun'un öngördüğü şartlarda, işbu metinde aşağıda bahsedilen amaçlar kapsamında yurtiçinde veya yurt dışında bulunan Şirket'in hissedarlarına, iş ortaklarına, tedarikçilerine ve/veya üçüncü kişilere aşağıda belirtilen amaçlara ek olarak;
 1. Tıbbi görüntüleme hizmetleri,
 2. Finans, yatırım, sigorta, bankacılık, kredi kartları ve fatura işlemlerinin gerçekleştirilmesi,
 3. Perakende satış ve hizmetlerinin sunulması,

Bu hususlar çerçevesinde Şirket tarafından kişisel verilerinizin aktarılacağını, sınıflandırılabileceğini ve Kanun'da sayılan ve Veri Koruma Kurulu'nun öngördüğü sair şekillerde işlenebileceğini bildiririz.

 1. Kanun ile Şirket Politikaları kapsamında düzenlenmiş olan ilgili hükümlerde belirtildiği üzere işlenmelerini gerektiren amaç çerçevesinde ve bu amaçla bağlantılı olarak sınırlı ve ölçülü bir şekilde, şirketimize bildirdiğiniz veya bildirildiği şekliyle olmak üzere doğruluğu ve en güncel hali korunarak muhafaza edilecektir.
 2. Ziyaretçilere daha iyi hizmet verebilmek amacıyla ve Kanun ile veterinerlik faaliyeti ile ilgili mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülükler çerçevesinde; işbu metinde sayılanlarla sınırlı olmak üzere söz konusu amaç ve yasal yükümlülüklerini yerine getirebilmeyi sağlayacak kişisel verileriniz (ad, soyad, doğum tarihi, cep telefonu numarası, e-posta, adres, çağrı merkezi kayıtları, fatura, e-fatura, senet, çek bilgileri, gişe makbuz ve dekontlarındaki bilgiler, sipariş bilgisi, talep bilgisi, görsel ve işitsel kayıtlar müşterinin aldığı tıbbi görüntüleme hizmeti), sizlerden talep edilebilecek ve bu verileriniz aşağıdaki amaçlara uygun şekilde Şirket tarafından saklanabilecektir.

Aşağıda belirtilen amaçlar esas alınarak, kişisel verileriniz;

 1. Bilgilendirme, Ziyaretçi'lere hizmet önerilerinde sunulabilmesi, hizmetlerimizle ilgili Ziyaretçi'lerimizin bilgilendirilmesi,
 2. Tıbbi görüntüleme hizmeti ve buna bağlı faaliyetlere ilişkin olarak Şirket tarafından Ziyaretçi'ye destek verilebilmesi,
 3. Ziyaretçilerin aldıkları tıbbi görüntüleme hizmetine bağlı bilgilerin sağlanması,
 4. Ziyaretçi'lere toplu elektronik ileti gönderiminin sağlanması,
 5. Şirket tarafından Ziyaretçi'ye ait işlemlerin yapılması ve hizmet kayıtlarının açılması,
 6. Kurumun indirim anlaşmaları, tebrik, hatırlatma iletileri göndermesi

dâhilinde açık rızanızın varlığı hâlinde işlenecektir.

Kanun'un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dâhilinde belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenecek olan kişisel veriler için ise Kanun, açık rızanın aranmayacağını belirtmiştir. Şirket ile aranızda kurulan sözleşme gereği, sair mevzuatlar nedeniyle işlenmek “zorunda” olan kişisel verileriniz ise şu amaçlarla işlenecektir:

 1. Faturaların (e-fatura, e-arşiv, kâğıt fatura) oluşturulması ve Ziyaretçi'ye gönderiminin sağlanması,
 2. Tıbbi Görüntüleme sözleşmesi kapsamında verilen hizmetin verilmesi ve bu hizmetin takibi,
 3. Müşterinin talep ettiği bilgilerin sağlanması,
 4. İşletme içerisinde ortak alanlarda güvenlik amaçlı kayıt alan “Kapalı Devre Kamera Sistemleri” (CCTV) aracılığıyla kayıt altına alınan müşterinin görüntüsü,
 5. Hizmet sözleşmesinin koşulları, güncel durumu ile ilgili müşterilerimiz ile iletişime geçmek, gerekli bilgilendirmeleri yapabilmek, akdettiğimiz sözleşmeler uyarınca üstlenilen yükümlülüklerin ifa edilmesi
 6. Müşteri ile kurulacak sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,
 7. Şirketin hukuki yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 8. Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için verinizin KVKK ve ilgili mevzuat kapsamında işlemenin zorunlu olması,
 9. İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, Şirket'in meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması gibi diğer nedenlerle,

VERİ SORUMLUSUNUN KİMLİĞİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

Güney Tıbbi Görüntüleme Merkezi İnşaat Hayvancılık Tarım San. Ve Tic.Ltd.Şti tarafından müşterilerinden elde edilen kişisel veriler bakımından Kanun ve ilgili mevzuatlar uyarınca “Veri Sorumlusu” sıfatını haiz olan Şirket'e ait kimlik ve iletişim bilgilerine aşağıda yer verilmiştir:

Şirket : Güney Tıbbi Görüntüleme Merkezi İnşaat Hayvancılık Tarım San. Ve Tic.Ltd.Şti

Adres : Bahçelievler 100. Yıl Bulv. Zaman Apt. No:67 D:1-2, 07050 Muratpaşa/Antalya

Tel : (0242) 243 68 67

E-posta : kisiselveri@guneyemar.com

İşbu Hasta Açık Rıza Metni'nde yer alan hususlarla ilgili olarak açık rıza vermiş olduğum kişisel verilerimin, yukarıda açıklanmış olan amaçlarla sınırlı bir şekilde işlenmesine ve yukarıda belirtilmiş olan kişilere aktarılmasına hiçbir etki altında kalmadan, gelecekte Kanun'da-Aydınlatma Metni'nde açıklanmış olan Veri Sorumlusu'na Başvuru Usulü'ne uygun bir şekilde bildirim yapmak koşuluyla açık rızamı geri alabileceğime ilişkin bilgilendirilmiş olarak ayrı bir metin şeklinde tarafıma sunulan “Müşteri Aydınlatma Metnini” de okuyarak açık rıza veriyorum.

Müşteri Adı-Soyadı :

Tarih :

İmza :

antalya web tasarım