10 Saniyede Kansız ve Ağrısız Kalp Anjiosu

10 SANIYEDE KANSIZ VE AĞRISIZ KALP ANJIYOSU


“Kalp Anjiyosu Kalbin Hangi Damarında Darlık Olduğunu, Darlığın Yüzde Kaç Olduğunu Gösterir”

Kalp damarındaki darlıklar kalp krizine yol açar. İnsanlar kalp krizi geçirmeden de kalp damarlarındaki darlıkları tespit etmek mümkündür. Erkenden tespit edilen darlıklar hasta kalp krizi geçirmeden tedavi edilip hastaların ömrü uzatılmaktadır. Bu darlıklar kalp anjiyosuyla tespit edilir. Artık günümüzde kalp anjiyosu vücuda girişimsel bir işlem yapılmadan da uygulanabilmektedir. Bu işleme BT koroner anjiyografi (10 saniyede kansız ve ağrısız kalp anjiyosu) adı verilir. Konvansiyonel anjiyografi de denen eski sistemde vücuda bir tel (kateter de denir) ile girilir. Bu tel kalbe kadar ilerletilir (bu yüzden riskli bir işlemdir) ve ilaç (kontrast madde) verilir. 10 saniyede kansız ve ağrısız kalp anjiyosunda ise vücuda tel ile girilmeden ve hiçbir girişimsel işlem yapılmadan ilaç verilir ve kalp ,stentler ve by-pass damarları görüntülenir. Konvansiyonel anjiyografinin; kalp krizi, kanama ve damar pıhtılaşması gibi önemli riskleri varken 10 saniyede yapılan BT anjiyografinin ilaç allerjisi (çok nadir bir durum olup aynı risk konvansiyonel anjiyografide de vardır) dışında bir riski yoktur. 10 saniyede yapılan kalp anjiyosu sadece tanı içindir. Girişimsel bir işlem uygulanmadığı için işlem sırasında tedavi (stent koyma gibi) yapılamaz. Kalbe yapılan 10 saniyede anjiyo işlemi tüm vücut damarlarına da uygulanabilir.

10 SANİYEDE KANSIZ VE AĞRISIZ KALP ANJİYOSU ÇEKİMİ


Çekim Bilgisayarlı Tomografi (BT) Cihazıyla yapılır
Normal bir tomografi çekiminden farkı yoktur
Önceden hazırlık gerektirmez
Ağrısızdır
Kol damarından ilaç verildikten sonra 10 saniyede anjiyo çekimi tamamlanır
Çekim sonrası hasta taburcu edilir, hastanede yatış gerekmez

KALP KRİZİ İÇİN RİSK FAKTÖRLERİ


Erkeklerde 45 yaşından, kadınlarda 55 yaşından büyük olmak
Ailede kalp krizi öyküsü
Şeker hastalığı
Hipertansiyon
Sigara içiyor olmak
Yağdan zengin, sebzeden fakir beslenme alışkanlığı
Hareketsiz yaşam tarzı
Fazla kiloluluk (obezite)
Kanda yüksek kolesterol

antalya web tasarım