Anal Fistül / Perianal Fistül / Makat Fistülü Nedir?

Anal Fistül / Perianal Fistül / Makat Fistülü Nedir?

Fistül nedir?

Makat fistülü olarak da bilinen perianal fistül kalın bağırsak son bölümüyle makat etrafındaki deri arasında oluşan normalde bulunmayan bir bağlantıdır (kanal). Kanalın iç ağzı kalın bağırsağa açılırken, dış ağzı ise cilde (deriye) açılır. Bu açıklıktan kan, dışkı ve iltihap gelebilir. Ağrılı bir hastalıktır. Perianal fistül (makat fistülü, perianal fistül) çok büyük bir oranda makat absesi kaynaklı oluşur. Anal absenin köken aldığı salgılama bezi ile absenin açılıp boşaldığı (drene olduğu) deriyi birbirine bağlayan köprü gibi anormal bir küçük yoldur.

Kaç çeşit Perianal fistül (makat fistülü, anal fistül) vardır? Tipleri ve özellikleri nelerdir?

İntersfinkterik Fistül

En sık görülen makat fistülüdür. Makatı oluşturan iç (internal sfinkter) ve dış (eksternal sfinkter) kaslar arasındaki boşluktan makat çevresindeki cilde açılır.

Transsfinkterik Fistül

İkinci sıklıkla görülen perianal fistül çeşididir. Makatı oluşturan dış kasın içerisinde seyrederek kası kat edip cilde açılır.

Suprasfinkterik Fistül

İkinci sıklıkla görülen perianal fistül çeşididir. Makatı oluşturan tüm kasların üzerinden geçerek cilde açılır.

Ekstrasfinkterik Fistül

En az görünen fistül çeşididir. Kalın bağırsağın son bölümü ile makat etrafındaki cilde açılan fistül türüdür.

Anal fistül (makat fistülü, perianal fistül) sebepleri nelerdir?

Bağırsakta salgı yapan bezlerin tıkanmasıyla anal abse (içi iltihap dolu boşluk) oluşur. Abse Çoğunlukla bu anal abse sebebiyle anal fistül (makat fistülü, perianal fistül) oluşur.

Makat fistülüne sebep olabilecek diğer hastakıklar:

-Kalın bağırsak kanseri

-Ülseratif kolit

-Crohn hastalığı

-Kalın bağırsakta divertikül

-Yaralanmalar

Anal fistül belirtileri nelerdir?

-Makatta ve makat çevresinde ağrı, şişkinlik,

-Makatta kızarıklık,

-Makat çevresinde hassasiyet

-Makatattan dolgunluk hissi

Makat çevresinde kötü kokulu veya kanlı akıntı

-İç çamaşırda kirlenme

-Ateş

-Ağrılı idrar yapma

-Kabızlık

Anal fistül (makat fistülü, perianal fistül) teşhisi nasıl yapılır?

Muayene sırasında makat etrafına açılan fistül ağzı ve abse görülebilir.

Anal fistüle (makat fistülü, perianal fistül) yönelik Manyetik Rezonans (MR - emar) tetkiki özel bir işlemdir. Çekilen emar ile hastanın ve perianal fistülün anatomisi ortaya çıkarılır. Anal fistül yolu, apse, anal fistül çeşidi, varsa divertikül ve fistüle yol açan sebepler detaylı bir şekilde incelenerek adeta haritalandırılır. MR tetkiki hastanın olacağı tedavi ve ameliyat için yol haritasıdır. Detaylı emar inceleme doğru ve nokta atışı tedavi için şarttır.

Anal fistülün (makat fistülü, perianal fistül) Kanserle ilişkisi var mı?

Anal fistül uzun yıllarca (yaklaşık 10 yıl ve daha uzun süre) devam eder ise ve tekrarlayan birçok ameliyat olunursa bu bölgede yapılan hasar sonucunda nadir de olsa kanser gelişebilir.

Anal fistül tedavisi nasıl yapılır?

Anal fistül kendi kendine iyileşmez. Tedavi gereklidir. Anal abse varsa mutlaka absenin içi boşaltılıp antibiyotik tedavisi verilir. Anal fistül tedavisi cerrahidir. Ameliyatı Genel Cerrahi uzmanı tarafından yapılır.

antalya web tasarım